Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska

 

    

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej


 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http.spplewiska.pl oraz strony BIP www.spplewiska.pl/bip/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http.spplewiska.pl spełnia wymagania w 99,57% a strona www.spplewiska.pl/bip/ spełnia wymagania w 99,67 %

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa dostępna jest w znacznym stopniu dostępna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego do 1 obrazu

  2. Brak dostępnych linków do 9 obrazów

  3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i i frame w 1 przypadku

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA

  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

  • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 618677537 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sp_plewiska@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek, przy ul. Szkolnej 64 w Plewiskach, w którym siedzibę ma szkoła, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 

1. Trzy wejścia z czterech do budynku szkoły są wolne od przeszkód architektonicznych i znajdują się na poziomie gruntu okalającego budynek. Przy wejściach głównych do szkoły znajdują się przyciski dzwonkowe umożliwiające przywołanie pracownika lub prośbę o otwarcie, automatycznie ryglowanych, drzwi.

 

2. Na parterze przy wejściu do szkoły znajduje się recepcja, gdzie przebywa pracownik szkoły nadzorujący wejście. W razie potrzeby udziela informacji pomocnych w dotarciu do określonego miejsca w szkole lub pracownika szkoły.

 

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w salach modułowych, umieszczonych poza budynkiem szkoły. Wejście do tych pomieszczeń odbywa się za pośrednictwem wejścia po dwóch stopniach lub za pośrednictwem rampy wraz z poręczą, wykonanej z blachy tłoczonej niwelującej ewentualny poślizg.

 

4. W głównym budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje. Winda znajduje się przy wejściu do szkoły.

 

5. Wejście do budynku umożliwia swobodny wjazd wózkiem.

 

6. Korytarze posiadają szerokość umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się na wózku.

 

7. Na parterze przy wejściu do szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych (toaleta nie posiada systemu powiadamiania).

 

8. Przy wejściu do szkoły znajdują się: gabinet pielęgniarki szkolnej, izolatorium i pomieszczenie pomocy doraźnej.

 

9. Szkoła posiada dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów osoby niepełnosprawnej (oznakowanie dolne).

 

10. Szkoła posiada salę gimnastyczną, stołówkę na parterze budynku – dostęp do tych pomieszczeń jest wolny od barier architektonicznych.

 

11. Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w szkole poza czasem przerw lekcyjnych, kiedy na korytarzach znajduje się spora liczba uczniów.

 

12. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: 
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa