Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska

 

    

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Księga ewidencji dzieci.
 2. Księga uczniów.
 3. Księgi arkuszy ocen.
 4. Arkusze ocen.
 5. Dziennik elektroniczny 
 6. Dzienniki zajęć wsparcia.
 7. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
 8. Dzienniki świetlic.
 9. Ewidencja zastępstw.
 10. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych.
 11. Dziennik korespondencji.
 12. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego.
 13. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 14. Księga inwentarzowa.
 15. Akta osobowe.
 16. Rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awans zawodowego.
 17. Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy oraz Karcie Nauczyciela.